Afvoerleidingen die klaterend pissen in de hal

Afvoerleidingen die klaterend paardenpisbak
Ongeveer dit geluid maar dan met 2 paarden.

Wel eens een geluid gehoord alsof er iemand klaterend in je halletje staat te pissen? En dan in een zinken teil? Of een geluid alsof er een kruiwagen water met grind door een stortkoker, vanaf de verdieping boven je, jouw halletje ingedonderd wordt?

Flodderen
Nou, zo ongeveer klinkt het als de buren op de hierboven gelegen woonlagen hun toilet doortrekken, de wasbak leeg laten lopen of aan het douchen zijn. Het betreft 4 woonlagen dus er wordt nogal wat afgeflodderd. De technische man van Standvast Wonen, de heer Louis K., die ik hierover aansprak reageerde kort en krachtig en tevens definitief. Nee, hij piekerde er niet over om er iets aan te doen. Want, zo zei hij, als ik dit hier ga oplossen staat straks iedereen bij mij op de stoep, dus daar beginnen we niet aan.

Ik bromde dat het gebruik van plastic afvoerpijp van misschien een paar millimeter dik die door een ongeisoleerde koof in de cv-kast loopt en die is afgetimmerd met 10 mm fermacelplaat niet echt een bouwkundig hoogstandje was. Maar wél goedkoop.

Duizenden schuimbekkende huurders
Maar de man van Standvast wou niets van oplossingen en geluidshinder weten. Hij zag al rekeningen van de aannemers binnenstromen die echte afvoerleidingen moesten leggen, koven moesten isoleren en echte bouwplaat moesten gebruiken. En in een flits trokken al die duizenden nieuwsgierige andere huurders voorbij die dat ook wel zouden willen en dus ook gingen klagen. Kortom het ging niet door. Ook mijn aanbod om tegen vergoeding van de kosten zelf dan maar een isolerende constructie om de koof heen te timmeren werd weggewuifd.

Ik hou jullie op de hoogte. Ook via Twitter.

Deel dit: