Commentaar op de beweringen van de Harlekijn van de ZZG Zorgen voor Geluidshindergroep

Beste ZZG Geluidshindergroep,

Tijdens een hoorzitting van Commissie voor de Bezwaarschriften van de Gemeente Wijchen, over de dodelijke herrie die jullie bij mij veroorzaken was jullie toneelspeler, Ton Baaijens, ook aanwezig. Zelf was ik er niet omdat ik de onpartijdigheid van zo’n commissie ernstig in twijfel trek. Als persoon zullen de commissieleden best heel integere mensen zijn, maar ze moeten het doen met de door hun touwtjestrekkers van de gemeente aangeboden, gekleurde en uiteraard wegens staand beleid gewenste informatie.

De inbreng van uw toneelspeler komt in het kort op het volgende neer:

Ton Baaijens, de manager van de ZZG Zorggroep die over de geluidshinder van zorgcentrum Sint Jozef in Wijchen gaat, verklaarde dat de heer Peters (dat ben ik dus), in een woning woont waar hij ondersteunende zorg krijgt van de Sint Jozef. Vervolgens zegt Baaijens dat de klachten van de heer Peters in de loop der tijden veranderen zodat hij nu ook niet meer weet waar het over gaat. En tenslotte zegt de heer Baaijens dat de Sint Jozef over 1,5 jaar uit het pand zal vertrekken en dat de heer Peters daarvan op de hoogte is. Waarschijnlijk echter, zegt Baaijens, komt er een andere gebruiker in het pand. Er werd ook nog even stilgestaan bij de 2 minuten durende en slecht gespeelde aan- en uitzetting van apparatuur waarvoor een andere medewerker eerder 20 minuten nodig had. En er was nog nooit een klacht uit de buurt gehoord, maar dat was ook het verweer van de gemeente.

Door de pertinente leugens van Ton Baaijens, uw toneelspeler, als zou ik ondersteunende zorg krijgen van de Sint Jozef wordt de commissie op het verkeerde been gezet omdat ik geen fluit met jullie te maken heb en van niemand zorg of ondersteuning nodig heb. Op het been waardoor zo’n commissie zelfs kan gaan denken dat die Peters waarschijnlijk helemaal onder de pillen zit met soms iets te weinig verdoving zodat ie dan gaat raaskallen over geluiden. En door die ondersteunende zorg met pillen van het padje af raakt en dus de klachten iedere keer maar weer verandert.

Ook weer een pertinente leugen, beste ZZG Kwaadwilligengroep, er wordt niks door mij veranderd in de klachten maar ze worden aangevuld met nieuwe omdat die er bijgekomen zijn. Want weet die commissie veel. Die krijgt alles als zoete koekjes aangereikt door de ambtenaren van de gemeente die alleen maar het Staande Beleid willen beschermen. En nu krijgen ze dus ook een zoet koekje aangereikt door de Toneelspeeldivisie van de ZZG Zorggroep. Wel koekjes voor de commissie maar niet voor de eigen oudjes! (Grapje, voor mensen die niks van koekjeshumor afweten of bij de gemeente of de ZZG toneelspelersgroep werken).

Want, is de overweging van ambtenaren die overdag bezig zijn voor de Afdeling Rechtsbescherming en Beleid van de Gemeente Wijchen, want als Sint Jozef het haasje is en maatregelen moet nemen die in de papieren kunnen lopen terwijl ze over een goed jaar toch al weg zijn, kan het zo maar gebeuren dat daarop de Gemeente Wijchen miljoenen moet investeren in het onderhoud of de vervanging van hun riolerings- en kolkpompen. Die nieuwe bij de spoorwegovergang Passeweg bijvoorbeeld waar sinds januari van dit jaar, toe de zaak werd opgeleverd, een helse herrie vandaan komt.

Wat vervolgens dan zo’n verhaal van uw jankende tranenpinker bij die commissie moet in relatie tot mijn klachten over het vertrek van Sint Jozef kan ik niet helemaal duiden. Maar ik doe aan de hand van de voorgaande opmerkingen van uw harlekijntje toch een poging. Door het eerdere beeld van een wanhopig mens die onder de pillen wordt gehouden door de zorgzame overburen en helemaal van het paadje is geraakt is het logisch dat er vervolgens voor het oog van de commissie een beeld wordt opgebouwd van een angstige klant van het zorgcentrum die niet kan accepteren dat dit weg gaat. Zoals een kind dat z’n zin niet krijgt tegen de moeder aan gaat staan schoppen, zo trapt de zanikkende zeurder nu tegen zijn geliefde Sint Jozef aan.

Maar misschien was het ook een poging om de commissie te bewegen om geen voor jullie nadelige uitspraak te doen omdat je toch heel snel weg bent.

Zoals altijd, zonder groeten,

Bert Peters

PS
Hebben jullie trouwens DE PETITIE al getekend?

En blijf kijken, want er volgt nog veel meer nieuws met schokkerige beelden en snerpende geluiden.

Deel dit: