De bouw van Het Orgelhuis 1

In deze artikelenreeks bespreek ik de beste manier om een echt Orgelhuis van Standvast te bouwen. Deze informatie is ook handig voor een beter begrip van de manier waarop je het meeste genoegen aan je contacten met je woningcorporatie, de gemeente en andere muziekliefhebbers kunt beleven.

De basis
Het bouwen van een Orgelhuis lijkt moeilijker dan het is. Maar ik zal jullie een stukje op weg helpen. De basis voor een goed Orgelhuis ligt altijd in het kiezen voor een zo licht mogelijke constructie. Dus niet meer die degelijke zware bouwwerken van vroeger want dat is niet meer van deze tijd. Wat die ouwe bouwkundigen er ook van zeggen. Met  ‘deze tijd’ bedoel ik dan de periode vanaf de oorlog tot nu. Zo licht mogelijk dus want dan kun je zelfs op grond bouwen die daar normaal niet voor geschikt is. Waar je gebouw in weg zou zinken zonder eerst dure maatregelen te nemen. En in twijfelgevallen kun je er altijd nog wat heipalen onder slaan. Die kunnen dan mooi de trillingen uit de diepere omgeving aan je Orgelhuis doorgeven. Leuk voor de bewoners vanwege de extra kracht en emotie die er aan de nachtelijke concerten wordt gegeven.

De fundering
Als je het goed uitkient kun je jouw Orgelhuis bij wijze van spreken op een ondergrond bouwen die net geschikt is voor het opzetten van een springkussen voor de verjaardag van de kinderen. Daarvoor moet je ook zeker de fundering niet te zwaar maken en al helemaal niet tegen omgevingsgeluid isoleren. Want als je dat doet wordt de zaak te duur en hebben de bewoners niet het ultieme genot van dat fijne Laagfrequent geluid dat zo populair aan het worden is.

Het skelet
Zo dun mogelijke prefab betonelementen gebruiken of als het echt niet anders kan kun je de elementen zelf storten op de bouw. Maar ja, dan moet je van elke storting een proef stuk bewaren. Maar misschien vergis ik me hier en is dat in andere landen het geval.  Kortom, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de beste zijn die van Kwaaitaal natuurlijk hoewel die er in 1981 of zo mee gestopt zouden zijn. Jammer want daar kreeg je zo’n mooie betonrot van zodat je betonelementen nog lichter werden. Maar ja, dan ga je gewoon ergens anders verder want er moet wel gebouwd worden. Zodoende werd het gebruik van calciumchloride voor de betonrot, dat al in 1974 werd verboden, tot diep in de jaren tachtig toegepast. Toen werden er andere stoffen ontdekt die eigenlijk alleen maar gebruikt mogen worden in ongewapend beton. Kwam  goed uit dus dat de laatste bouwkundig opzichter van de overheid die echt bouwkunde had gestudeerd en met het Bouwbesluit onder de arm op de bouw rond liep in 1985 met pensioen ging. Vanaf die tijd wordt je bouwwerk alleen nog maar gecontroleerd door ambtenaren die psychologie of plantkunde hebben gestudeerd. Dus handig als je eens iets wilt weten over die groene aanslag op je tegels.

In dit verband misschien leuk om te vertellen dat de vloer van mijn Orgelwoning ter plaatse van de terrasdeur over een paar meter is gebroken en op een oor ligt. Dit moest aangeheeld worden met egaliseermiddel tot zo’n 6 centimeter in de hoek tegenover de scheur. Mogelijk een vette betonrot dus. Bij het boren van een gat in het betonnen plafondelement – wat dus de onderkant van de vloer van de bovenbuurman is – voor het ophangen van de lamp voor de keuken kwam er korelige bruinrode meuk uit. De technisch adviseur van Standvast bezwoer mij dat dit absoluut, spuug, spuug, geen betonrot kon zijn. Ook in Wageningen gestudeerd denk ik.

Het lichte skelet, waarvan we hopen dat het door betonrot nog lichter wordt, staat nu op een lichte fundering waarmee het geheel een goed contact met de grond heeft waardoor alle trillingen uit de omgeving als achtergrond kunnen resoneren en vooral galmen in de gladde en keiharde wanden van de betonnen klankasten tijdens de nachtelijke concerten in Het Orgelhuis. Maar we zijn er nog lang niet.

In deel 2 gaan we door met de binnenwanden en de gevelvullingen. Bij die gevelvullingen krijgen we ook te maken met binnenspouwbladen waar nogal wat bruine asbest in kan zitten. Dus milieumensen opgelet en blijf aan de lijn!