Een producent van dodelijke geluidshinder kan levenslang krijgen

Het is nog een beetje onbekend bij de geluidshinderproducenten, -gedogers en -supporters, maar een beetje piepende ventilator kan je mooi een langdurig verblijf in een van de spinhuizen alhier bezorgen. Of je wordt in een oranje overall gestopt en uitgeleverd aan de FBI als er ook maar iets of iemand aan de USA gerelateerd is.

Fopindustrie
Stel dat je de baas bent van een chemisch bedrijf, waar werknemers de kans lopen om door jouw machines in hun gezondheid te worden geschaad. En dat je al enkele klachten hebt gehoord maar dat je de klagers het bos instuurt en zoet houdt door een foponderzoek in te laten stellen door een van de volgzaamste fopexperts die je binnen of buiten je bedrijf kunt vinden. En die je stilzwijgend de begrijpelijke instructie meegeeft dat als ie wat ziet of hoort dat ie dan niks hoort of ziet en zeker niet op papier. Want zeg nou zelf, het zou toch te gek zijn om de zaak voor veel geld op te lossen waardoor je de kans loopt om failliet te gaan. En dan staat je hele personeel ook op straat. Je papt en houdt nat dat het een lieve lust is en je gaat mooi op wintersport.

Boswijzers
Of stel dat jij ambtenaar bent van een Dienst van de Gemeente. En dat jij weet hebt van die ongezonde situatie in dat bedrijf maar dat je daar niks aan doet. Want die baas van dat chemische bedrijf is toevallig de broer van de neef van je zuster. En dat je weet dat door jouw Dienst, namens B & W, indertijd een vergunning is afgegeven als zou de zaak gezond zijn. Jij vermoedt zelfs dat er een verstrengelde collega met belangen in het geding was, die het handje ophield bij dat bedrijf of wiens zoon een nieuwe brommer kreeg van de portier van dat bedrijf want dan valt het niet op. Och, en het ging ook maar om een vergunninkje. En dat je dus alles in het geweer brengt om klagers datzelfde bos in te sturen waar dat bedrijf die zeurders ook in heeft gestuurd. En je gaat ook mooi op wintersport, op dezelfde.

Luister of je wat hoort en als je wat hoort niks horen
Of je hebt een zorginstelling met piepende, suizende en snerpende mechanische ventilatorpijpen op het dak en brommende motoren in de kelder. Tegenover je woont de enige man met een gezond gehoor tussen allemaal mensen met gehoorapparaten die ’s nachts uitgedaan worden om energie te sparen. Je wordt door je luisteraar verzocht om er iets aan te doen want er gaat geen nacht voorbij of het arme slachtoffer wordt door jouw apparaten voortdurend uit de slaap gehouden. Je doet net of je wat doet maar je doet niks. Want je zou wel gek zijn om nog kosten te maken terwijl de hele tent begin volgend jaar gesloopt gaat worden. Dus je denkt, weet je wat, ik ga op wintersport. Ook dezelfde.

Lang Leve Bruce!
Dan blijkt, dat er door jullie machines gezondheidsschade wordt veroorzaakt. En wel een zodanige schade dat de slachtoffers mogelijk zelfs over een aantal jaren Alzheimer, Parkinson of een simpele hersentumor krijgen en daar dood aan gaan of dat er een arm spontaan afvalt. En dan blijkt ook dat er Amerikaanse producten bij betrokken zijn en dat 1 van de vriendinnen van de klagende buur de Amerikaanse nationaliteit heeft en ook uit de slaap werd gehouden. Nou, dan kun je het beste maar gelijk het ravijn in duiken daar op die wintersport want voor je het weet wordt je dat gerieflijke chalet uitgesleurd en op transport gezet naar Guantanamo Bay waar je een oranje overall aankrijgt en de komende 30 jaar iedere nacht door de muziek van Bruce Springsteen uit de slaap wordt gehouden. Als ik het allemaal goed gelezen heb.

Deel dit: