Gezondheid

Gehoorschade bij honden met geluidshinder

Er is op het internet veel informatie te vinden over huisdieren die overlast veroorzaken met hun geblaf en geschijt in de tuin. Over dat geluidshinder schadelijk is voor je diertjes is er nauwelijks iets te vinden..

Vissubsidie
Onze brave viervoeters hebben een zeer gevoelig gehoororgaan. Ze horen vooral de hogere tonen veel beter dan de mens. Indien er sprake is van geluidshinder die afkomstig is van bijvoorbeeld kapotte lagers in de ventilatoren van een mechanische ventilatie, transformatoren of spaarlampen kan het gehoor van uw hond beschadigd raken. Dit geldt eigenlijk voor alle dieren en vooral voor de mens. Maar de mens en zijn brave huisdieren worden in deze onderzoeken nooit genoemd. Wel is er veel te doen over vissen. Iets met subsidie, denk ik.

Image by Free-Photos from Pixabay

Potvislandingen
Imares van de Universiteit Wageningen zegt er in een van haar artikelen, dat nu niet meer te vinden is, het volgende over:

….Er is wereldwijde zorg over de ecologische gevolgen voor mariene organismen op door menselijke activiteiten veroorzaakte veranderingen in het natuurlijke ‘geluidslandschap’. Bij extreme blootstellingen aan geluid lijden zowel vissen als zeezoogdieren onder gehoorverlies of zelfs letale schade aan organen. Zeezoogdieren kunnen door geluiden worden gestoord tijdens hun migraties wat kan leiden tot massale strandingen. Er zijn echter ook steeds meer aanwijzingen dat minder extreme blootstellingen aan geluid verstoringen veroorzaken in het natuurlijk gedrag van mariene organismen, zoals communicatie, voortplanting, voedselzoeken, predatie en dispersie, en daarmee op hun overleving….

Gelijk hebben ze want we hebben ze gezien, al die zeehondjes en gestrande potvissen op de stranden met die jankende mensen er omheen.

Wacht even
Ik zou het bijna vergeten maar er is ook onderzoek gedaan naar vleermuizen die door windmolens versnipperd worden omdat ze van het padje af raken door het geluid en de draaiende wieken. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan en dat is mooi meegenomen. Maar naar het lijden van onze honden, die niet voor niets zachtjes in hun mandje liggen te piepen met de pootjes voor hun oren, heeft nog geen hond gekeken. En wat te denken van die arme katten die je steeds vaker in de gordijnen tegenkomt? Kortom, het wordt nu echt tijd, het is vijf voor twaalf, om eens rekening te houden met onze huisdieren en hun baasjes die dag en nacht gefolterd worden door gebrom en gedreun, gezoem en gepiep van door de de woningbouw en de overheid gesponsorde martelturbines.