Geluidenlogboek van Het Orgelhuis juni 2013

Hieronder staan wat indrukken die ik gedurende deze periode heb genoteerd in een poging de bron van de geluidshinder op te sporen. Er zijn in diverse periodes geen meldingen in dit logboek geplaatst omdat ik afwezig was of er geen zin in had. Maar ook omdat er beloftes waren van de verhuurder Standvast Wonen om de zaak op te lossen. Of ik was in afwachting van een bezoek of een beloofde afhandeling door de professionele luisteraars van diverse instanties.

7-6-2013 Hr. de B. van de Gemeente Nijmegen is er vanwege mijn email info handhavingsverzoek. Hoort alleen gebrom van cv. Adviseert GGD. Adviseert isoleren van cv-leidingen die tegen waterleidingen aan zitten of daar loshangen met een stukje isolatiemateriaal. Kan niks voor mij betekenen.

20-6-2013 na mijn mailtje aan de gemeente voor een schriftelijke reactie op het bezoek van de heer de B. ontving ik per brief antwoord waarin onder meer werd gesteld dat niemand bijzondere geluiden heeft gehoord en dat het voor zover het het cv-gebrom betreft klein onderhoud zou betreffen dat voor rekening huurder komt. Het advies is om isolatiespul tussen de leidingen te stoppen. Betreft leidingen rondom de ketel die niet afgebeugeld zijn en rammelend tegen de naburige gas- en waterleidingen aanliggen. Deze montage had alleen hierdoor al door de controlerende en handhavende functionarissen en organisaties afgekeurd moeten worden. Is mogelijk in het hele pand en omliggend  waar de ketels zijn vervangen door dezelfde beunhaas aan de orde. Door het vervangen van de ketel in 2009 had de gehele installatie aan de dan geldende – 2003 – bouwbesluiten e.v. moeten voldoen.

22-6-2013 De buurman hierboven deelt mede dat hij exact hetzelfde vibrato piepgeluid hoort als ik en geeft toestemming om zijn hinderervaring in mijn acties te betrekken benevens zijn personalia aan instanties bekend te maken.

Deel dit: