Geluidsdiscriminatie

We worden doof gegooid met informatie, artikelen en televisieprogramma’s over geluidshinder door muzikale buren en blaffende honden. Door geheimzinnige en volgens velen niet betaande laagfrequente geluiden, geluiden van windmolens en vliegtuigen en nog zo wat.

Over geluid dat in en door gebouwen wordt veroorzaakt hoor je niks. Niks over brommende en dreunende geluiden alsof er een eeuwigdurende centrifuge van een wasmachine in een programma blijft steken of dat er een kudde windmolens boven op het dak van de flat staat te tollen. Niks over hoge krijsende rotgeluiden van  een ventilator van een reuzencomputer die overal door het gebouw hoorbaar is. En dan gaat er gedurende de nacht nog even een pesterig tandje bij.

Zou het kunnen dat al die mensen die naar deze hinder moeten luisteren door de andere belanghebbenden overspoeld worden met propaganda? In de zin van: dat is laagfrequent geluid mevrouwtje dus daar kan echt niemand wat aan doen, leer ermee te leven en gaat u vooral maar rustig slapen, uw gemeente en woningcorporatie waken?

Op het internet zie je dat deze discriminatie succes heeft. Steeds minder slachtoffers melden zich. Want ze zijn inmiddels flink bijgschoold door de professionele luistervinken van de gemeente, de verhuurder en vooral door de goede aanpak van klachten door het GGD pamflet ‘Hoe stuur je zeurmensen het bos in’.

Deel dit: