Geluidshinder door slechte ventilatie

Door de onderdruk die in woningen wordt veroorzaakt door de centrale afzuiginstallaties komen er vaak ondeugdelijke bouwconstructies aan het licht. Zo wordt er bij gebrek aan de juiste ventilatieroosters de nodige verse buitenlucht aangezogen die zijn weg moet zoeken door kieren en spleten in de bouwdelen.

Slecht sluitende afdichtingsrubbers in de draaidelen van de gevelkozijnen veroorzaken hierdoor een brommend en suizend geluid dat dag en nacht aanwezig is doordat de centrale afzuiginstallatie nooit helemaal uitgezet kan worden maar altijd op een lage stand moet blijven doorventileren. Dit is een voorgeschreven minimaalstand om te voorkomen dat er vochtophoping en mogelijk schimmel in de woningen ontstaat.

Ook de afdichting van het binnenspouwblad – meestal rondom de ramen – kan door slordigheden in de montage lekken vertonen. Vooral de lichte prefab binnenspouwbladen die opgebouwd zijn uit een houten framewerk dat aan de buitenzijde wordt voorzien van een eternit- of internitplaat* en gevuld wordt met steenwol en aan de binnenzijde afgedicht met een dampremmende folie veroorzaken door de onderdruk nogal wat bromgeluid.

*Internit is evenals Eternit een asbesthoudend product. Alle asbest, ook de zogenaamde ‘gezonde witte’ is kankerverwekkend. In Internit zit ook de bruine asbest.

En dan nog iets: Indien er aan de buitenzijde van de internitplaat geen dampdichte folie is aangebracht zal door het voortdurend naar binnen zuigen door de centrale afzuiginstallatie van vochtige respectievelijk droge lucht over een periode van 30 jaar erosie, verbrokkeling, optreden. Hierdoor kunnen kankerverwekkende vezels naar binnen worden gezogen.

Arbouw zegt het volgende: hechtgebonden asbest kan op den duur niet-hechtgebonden asbest worden doordat het cement oplost. Ongecoate platen ouder dan tien jaar die zijn blootgesteld aan regen, moet u als niet-hechtgebonden asbest beschouwen.

Deel dit: