Geluidshinder hoor je niet zonder een beetje geduld

Ze stormen bij je naar binnen, houden het kopje een paar seconden lang een beetje scheef om te laten zien dat ze ingespannen luisteren en zeggen dan opgelucht dat ze niks horen.

Oren africhten
En dat is ook zo. Ze horen die herrie waar jij al urenlang van moet genieten gewoonweg niet omdat hun oortjes er niet op afgericht zijn. Want dat africhten duurt wel een poosje. Meestal na 10 of 20 minuten begint er langzaam iets te dagen. Ja, wordt er dan gezegd, ik hoor nu een piepje maar ik heb er geen last van dus weet je zeker dat je niet naar de dokter wilt? Na enkele uren blijkt het piepje te zijn aangezwollen tot een piep die dan irritante teringherrie wordt genoemd en of je de gemeente al eens gebeld hebt want dit is te dol. Het voordeel is wel dat je bezoek niet al te lang meer blijft als ze weten dat het maar even duurt voordat ze jouw herrie ook horen.

Lekkere dromen
Er zijn een paar oorzaken voor dit verschijnsel te noemen. Er zijn bijvoorbeeld biologische filters zoals de spiertjes rond het gehoororgaan die ervoor zorgen dat er onderdelen aan of uit en open of dicht worden gezet. Dat is bijvoorbeeld nodig om het oor te beschermen tegen een plotseling hard geluid. Vergelijkbaar met het opeens dichtklappen van het ooglid voor een aanstormende vlieg. Het werkt zoals zoveel in ons lichaam volledig autonoom dus je hebt er zelf geen invloed op. Er zijn ook psychische oorzaken, zoals de wijze en mate waarop je in de realiteit gefocust bent. Als je een beetje staat weg te dromen hoor je weinig en als je op een lekker ding of een vechtpartij op de televisie bent gefixeerd hoor je ook niks. Tenminste niets dat met geluidshinder te maken heeft waar je even naar komt luisteren.

Doe jij ook eens wat
Ook duurt het even omdat je de geluidshinder de kans moet geven om je gehoor te mollen. Om ervoor te zorgen dat er door dat aanhoudende getril en gebrom weke delen flink geïrriteerd raken en gaan ontsteken. De buis van Eustachius is hiervan een goed voorbeeld. Je moet wel even geduld hebben want het kan van enkele minuten tot uren duren voor je succes hebt. Door die ontstekingen en zwellingen worden de filters in de war gebracht waardoor er onderdelen niet goed meer filteren en jouw gehoordrempel voor LFG, Laagfrequent geluid, nog verder verlagen. Hierdoor hoor je nog lagere tonen zodat de hele tent nu echt in de stress schiet en nog erger ontsteekt en zo maar door. Haarcellen die eerst werkeloos stonden toe te kijken beginnen nu opeens vreemde geluiden te horen en seinen onmiddellijk hun bevindingen naar de centrale in de hersenen. Maar omdat de zaak rondom de haarcellen wat door de war is gaan de cellen die de lage tonen oppikken nu ook de cellen van de hoge tonen aan het werk zetten vanwege ‘doe jij ook eens wat’ met als resultaat dat jij niet alleen de Laagfrequenten hoort maar ook nog eens wordt opgezadeld met de corresponderende tonen in een heel hoog spectrum.

Brokje voor de Sabeltandtijger
En dat gebeurt allemaal omdat jij niet naar de alarmseinen van je gehoororgaan wenst te luisteren. Want dat gehoororgaan is al miljoenen jaren gewend dat de baas naar hem luistert. Dat de baas met zijn hele lijf op de vlucht slaat voor die alarmsignalen omdat er mogelijk een sabeltandtijger of dinosaurus aankomt om hem op te vreten. Of dat het geheel uit zelfverdediging een potje gaat vechten. Maar dat doe jij niet en dus raakt dat gehoororgaan zwaar in de stress, voelt zich waardeloos in de hoek gezet en zorgt er op de lange duur voor dat je hersentumoren krijgt of Alzheimerbriefjes op de koelkast gaat plakken omdat je kennelijk toch geen waarde aan je leven hecht want je laat je liever door die tijger oppeuzelen. Of, om even naar de moderne tijd terug te keren, je laat je door de overheid en andere geluidshinderontkenners afzeiken.

Preekstoeldeskundigen
Deze hoge piep- en fluittonen, die jij dus hoort omdat ze door Laagfrequent geluid in je weke delen worden geproduceerd, worden vervolgens door preekstoeldeskundigen die zelf nog nooit een piep of een brom hebben gehoord, als Tinnitus of oorsuizen gekwalificeerd zodat het gelukkig tussen je oren zit en er niemand iets aan kan doen. Ook wordt er vaak geredeneerd dat je dus Tinnitus hebt en daardoor denkt dat je LFG hoort. Nee, bedaar maar, het is gewoon jouw eigen schuld, het zit tussen je oren, niemand kan er iets aan doen, de volksgezondheid is op geen enkel moment in het geding geweest en ongezien de tinnitus.

Deel dit: