Gemeentelijke Onderaannemers Dienst weet niet wat een azijnzuurhoutenankerborgopslagpennetje is

Gek eigenlijk dat er goedwillende mensen bij een soort onderaannemersbedrijf, eigendom van de gemeenten in dezelfde regio, moeten werken en opdrachten krijgen waar die gemeenten zelf geen zin in hebben of waarvoor ze haar eigen personeel heeft ontslagen. En dat dit onderaannemersbedrijf best goede mensen in dienst heeft maar niet de juiste voor de klus. Zelfde als een dakdekkersbedrijf dat alleen maar uitstekende tekstschrijvers en boekhouders in dienst heeft. Hieronder daarom wat losse opmerkingen.

Tomatenmetselaars
Ja, we maken er maar weer een grapje over maar de Omgevings Dienst Regio Nijmegen blijkt nu toch wel te bestaan uit een bolwerk dat na een opleiding tot tomatenvormgever in Wageningen moet gaan optreden op handhavingsverzoeken van bouwkundige aard. De vroegere Bouw & Woning Toezicht is compleet verdwenen en wegbezuinigd. Zelfs de duimstokken van de vroeger zeer gevreesde en nu uitgestorven opzichters zijn verdwenen. Er werden geen problemen met de bouw meer verwacht. Geluidshinder, asbest en betonrot zijn van die vervelende dingen uit de koude oorlog. Uit een van mijn vorige levens weet ik dat er ooit goede bouwkundigen zaten.

Azijnzuurhoutenankerborgopslagpennetje
Mensen die alles van mestuitrijvergunningen afweten moeten je nu vertellen dat er in bijvoorbeeld Internitboard absoluut geen kankerverwekkend asbest zit, dat montagefouten bij het vervangen van de CV-ketel voor rekening van de huurder komen en de daarmee samenhangende klapperende leidingen het beste met een stukje isolatiemateriaal kunnen worden vastgedrukt. Misschien weten ze wel beter maar willen de bazen er niks van weten. Toch zou het handig zijn om wat meer over bouwdingen te weten als je bij de ODRN afdeling omgevingshandhaving werkt waar je alleen maar in een lijst kunt kijken of er een bouwvergunning is afgegeven en of er geen vergunning tot wijziging is verstrekt. Verder kun je niks doen want hoe moet je het gestelde in de bouwaanvraag toetsen aan de actueele toestand van het bouwwerk of onderdeel daarvan als je nog niet eens weet wat een azijnzuurhoutenankerborgopslagpennetje is?

Soms-wel-soms-nie-geluid
Een toetsing ter plaatse zoals in het geval waarin er aanwijzingen zijn dat de hinderlijke geluiden ontstaan door installaties en bouwdelen die niet comform de regelgeving en zeker niet volgens goed vakmanschap zijn aangebracht komt niet van de grond. En als bovendien de installaties of bouwdelen tijdens de rit zijn gewijzigd of zelfs vervangen tasten de mensen die menen dat laagfrequent geluid geluid is dat maar weinig frequent voorkomt helemaal in het duister. Wanhopig zitten de handhavers dan te kijken naar de enige bouwkundige om hulp. De enige die weet dat je klapperende leidingen maar moet ontklapperen door er een stukje isolatie of een lege toiletrol tussen te wurmen. Argeloos zetten ze het ook rustig voor je op papier en gaan je verzoeken en bezwaren als volleerde dictators af zitten wijzen, terwijl hun opdrachtgever, de gemeente, nog van niets weet. Zelfde als dat jij een boekhouder vraagt om even te kijken of het loon van je medewerker klopt en dat die boekhouder in de krant kijkt en vervolgens jouw brave knecht de zak geeft. Trouwens, volgens de laatste berichten is de laatste bouwkundige die alles isoleerde met een leeg toiletrolletje inmiddels ook weg. Werkt nu op een rozenkwekerij.

Poetsvrouwtjesbeurt
Als je als ingehuurde kijkorganisatie dus niet echt weet wat er allemaal gebeurt en wat je daarmee moet aanvangen rest er nog maar één ding en dat is dus als een speer het verzoek tot handhaving afwijzen zodat de zaak straks bij de juridische dienst ligt en jij er mooi vanaf bent. Die Geluidzeurders richten echter een Verzoek tot Handhaving aan het College van de gemeente waarin er wat te handhaven is. Die verzoekt de Omgevingsdienst om de zaak te onderzoeken. Vervolgens zou die Omgevingsdienst dat aan de Gemeente moeten rapporteren en die Gemeente stuurt de Geluidshinderaankaarters vervolgens samen met hun afdeling Rechtsbescherming vakkundig het bos in. Dat is dus niet de taak van de Omgevingsdienst maar ze doen het wel. Zelfde als de poetsvrouw van de huisarts die jou even op de bank onderzoekt en zegt dat je niks mankeert maar dat ze wel haar uiterste best heeft gedaan.

Storend geluid van geluid bij geluidsmeting
Het lijkt ingewikkeld maar is het niet als je weet dat een handhaver van de Onderaannemers Dienst Regio Nijmegen niks van geluid afweet en dat eerder al zelf liet weten. Maar dat hij toch op een moment dat er weinig meer te meten viel aan het meten sloeg. Hoe dat gebeurde is tot dusver onbekend. Zelf denk ik dat er met zo’n decibelmetertje op de telefoon gewezen werd naar de gevel op 10 of 20 meter afstand waarvan de daar op denderende geluidsdruk moest worden gemeten, er met de natte vinger in de lucht een schatting van het voor de nauwkeurige meting storende verkeers- spoor- en industriegeluid werd gemaakt en tenslotte tevreden werd vastgesteld dat de installatie voldeed aan de norm. Dat krijg je als je hinderlijk geluid dat uit de andere 9 of 10 dakfluitkappen komt gaat aanzien voor verkeers-, spoor- of industriegeluiden. Ja, het was weer bij de Sint Jozef te Wijchen.

Deel dit: