Gemeenten Wijchen en Nijmegen: Geluidshinder is best vervelend

Iedereen en z’n moeder had er al voor gewaarschuwd dat je het van die fascisten slachtoffers van ons onderwijs, die onze eens zo mooie Overheid hebben geïnfiltreerd, nooit kunt winnen. Maar ja, je bent patriot of niet en dan blijf je natuurlijk vechten tegen de bierkaai.

Meellijst
Er zijn duizenden mailtjes, verdachtmakingen, beschuldigingen, bezwaren en verzoeken, dreigementen en persoonlijk door mij getekende brieven aan vooraf gegaan. Ik stuurde ze naar de Gemeente Wijchen, de Omgevings Dienst Regio Nijmegen, de Gemeente Nijmegen, de ZZG Zorggroep wegens geluidshinderfabriek Sint Jozef, de GGD Nijmegen, de woningcorporaties Standvast Wonen en Talis, de Politie in Wijchen en Nijmegen, de Rijksrecherche, de landelijke en wat andere locale politieke partijen, Mensenrechten Organisaties en hun Tribunalen, de Unesco en de VN, Saddam Hoessein, George Bush, Idi Amin, bestuursrechters, strafrechters, Openbare Ministeries, advokatenkantoren, Volkert van der G., Commissies voor tegen de bezwaarschriften, Timmerfranz, burgemeesters, wethouders en andere omhooggevallenen weledelgestrengen in 1e en 2e Kamers en tenslotte in pure wanhoop ook maar naar meneer Poetin.

Doehoei!
We geloven best, zo schreven en mailden ze allemaal unaniem en soms zelfs in nog jankerige bewoordingen dan Timmerfranz het ooit uit z’n talenknobbel zou kunnen krijgen; dat u tot dat te verwaarlozen zooitje zeurzakken de ongelukkigen van 2.32% van de 9% geluidsgevoeligen, volgens een bij elkaar genattevingerd onderzoek, behoort dat iets denkt te horen waar we gelukkig geen normen meer voor hebben. We hebben niet voor niets ons uiterste best gedaan om deze normen aan onze wensen aan te passen om u behulpzaam te zijn. Zo hebben we de dB’s omgetoverd in dB(A) door de onwelgevallige hoge en lage tonen uit te bannen en in samenwerking met onze vrienden van de Nederlandse Stichting Geluidshinderslachtoffersbestrijders een richtlijn opgesteld waar wij dankbaar misbruik gebruik van maken bij alle geluidsonderzoeken en -metingen. Jammer dus, maar u kunt net als uw andere zeurzakken van de bij elkaar gerefereerde 9% geluidskwallen van Passchier-Vermeers ongezien de tiefus krijgen voor zover we u dat al niet door onze traineringen, afwijzingen, manipulaties en strategische, want beleid, vertragingstaktieken hebben doen blijken. Zo ongeveer stond het, kort samengevat en in iets andere bewoordingen in een van de laatste berichten van de Gemeente Wijchen namens alle door mij geadresseerden.

De enige die wat anders terug schreef was meneer Poetin die terugmailde dat ie nu even met andere bombardementen  wat anders druk was maar hier over een maand of drie werk van zou gaan maken en hij vroeg zich af waarom wij in Holland geen Siberië Disneyland hebben om die hele bewaarschool in de tussentijd alvast heen te sturen gezellig met elkaar op vakantie te gaan.

Voor deze gelegenheid een bijzonder opname die op 4 september in de ochtend gemaakt werd. Je hoort de regisseur van hot naar her lopen om niks van het mooie geluid te missen. Op het eind krijg je een leuk salvo. Gebruik een redelijke koptelefoon omdat je met de speakertjes van je computer die fluit weer niet hoort.

 

Deel dit: