Hallo bezoeker!

Deze website is opgestart om aan iedereen die horendol wordt van geluiden, die ontstaan door wat ik in het algemeen maar technische installaties noem, een platform te bieden en door het uitwisselen van informatie tot oplossingen van deze problemen te komen.

De veroorzakers van al dit leed zijn de in en buiten de woning gebouwde technische installaties zoals bijvoorbeeld de centrale verwarming, de mechanische ventilatie, afzuigkappen, rioleringen, hemelwaterafvoeren of trafo’s en schakelaars in de meterkast. Maar ook installaties in de omgeving zoals gasverdeelstations,  waterpompen, hoogspanningsleidingen en -masten of machines in fabrieken kunnen de daders zijn.

En niet te vergeten de hoge gebouwen – eigenlijk ook een soort installaties – die veel wind vangen en door de vaak bedenkelijke aard van hun constructie gaan werken als een klankkast en dus vooral bij veel zwaar verkeer, nogal wat resoneren en dit door de hele omgeving doorgeven.

Tijdens het afgrazen van het internet, op zoek naar oplossingen voor mijn eigen geluidshinderprobleem, trof ik een heleboel zaken aan die sterk leken op die van mij. Opvallend was dat de verhuurder in bijna alle gevallen kennelijk geen trek had in een oplossing. Het bestaan van de hinderlijke geluiden werd ontkent en het zou zo maar tussen de oren van de huurder kunnen zitten.

Voor iemand die niet in staat is om de voor de huurder hinderlijke geluiden te horen is de toestand inderdaad lachwekkend. Een wanhopig klagende huurder die gek wordt van piep- en fluitgeluiden en als je dan komt luisteren is er niks te horen. Meestal komt de luisteraar overdag. Vanwege de kantoortijden. Maar ook al is het in de vroege ochtend, de meeste hinder ervaart men in de nachtelijke uren als het hele pand voor de rest muisstil is.

Jammer genoeg komt het op termijn daadwerkelijk tussen de oren van de huurder te zitten in de vorm van gehoorschade, stress, hoge bloeddruk en zo zijn er nog een hele reeks mogelijkheden. De meest voorkomende oorzaak van het horen van hinderlijke geluiden in de stille uren zijn Tinnitus en Hyperacusis. Maar de oorzaak van het ontstaan van deze Tinnitus en Hyperacusis zijn mede de jarenlang hieraan voorafgaande en onophoudelijke piep- en fluitgeluiden die afkomstig zijn van technische installaties in het gebouw waarin de huurder woont.

Niet iedereen heeft er last van. Je bent een gelukkig mens als je in een piepende en krijsende woning moet slapen en je hoort geen fluit. Dan hoor je eenvoudigweg de hogere tonen niet maar je kunt dan bijvoorbeeld knettergek worden van brommende laagfrequente geluiden zoals bewoners in de buurt van een transformatorfabriek in Nijmegen.

Tinnitus en Hyperacusis of een combinatie daarvan, zijn gehoorschaden die onder andere door het langdurig blootstellen aan hinderlijke geluiden kunnen ontstaan. Als je dus al enkele jaren wordt blootgesteld aan hinderlijke geluiden zou je kunnen verwachten dat je daardoor de bovengenoemde gehoorschade kunt oplopen.

Wat mij ook opviel is de schroom van vele huurders om een oplossing van hun verhuurder te eisen. Uit wanhoop gaan ze maar oordopjes gebruiken, denken dat ze aan een gehooraandoening lijden en laten de zaak verder maar op zijn beloop. Want, denken ze, voor je het weet sta je op straat met je gezeur.

Een rondgang door de geluidshindersites op het internet leert ook dat het om een zeer groot aantal mensen gaat die met deze problemen worstelen en die door verhuurders en handhavers nogal vaak het bos worden ingestuurd.

De bedoeling van deze site is om er wat aan te gaan doen. Met het Contactformulier kunt u problemen aankaarten die we met uw toestemming eventueel plaatsen.

Deel dit: