Het regent nu meer klachten over de geluidshinder van Sint Jozef

Ik viel van de kruk van verbazing toen de buurvrouw van een paar huizen verderop mij daarnet kwam vertellen dat ze ook niet kon slapen van de snerpende orgelpijpen van de Sint Jozef. En haar buurvrouw iets verderop had dit probleem ook.

Ze had mij zien poseren voor de mooie en boeiende fotografe van de Gelderlander die van mij een statieportret wilde maken voor een artikel over Orgelpijpenmuziek in de vroeg 20ste eeuw, dat deze week in de krant staat. Ook de buurvrouw iets verderop had dezelfde problemen. Dag en nacht gesuis en gefluit van de afzuigkappen en andere ventilatoren van de Sint Jozef, waar ik ook zo aan gehecht ben.

De andere bewoners hier in de straat tegenover Sint Jozef horen door het uit kunnen schakelen van de gehoorapparaten beduidend minder of helemaal niks van de herrie. En zij die een stukje verder in de straat wonen hebben mogelijk ook veel minder last van de snerpende en krijsende luchtkanalen omdat die afgeschermd worden door de geluidsschaduw die door de spitse dakenreeks van Sint Jozef wordt gevormd. Dat werkt kennelijk als een soort geluidsscherm.

Ik ben de buurvrouwen, die zo dapper waren om zich te melden, veel dank verschuldigd omdat nu blijkt dat ik niet de enige ben die last heeft van deze teringherrie.

En, dames, kijk van de week allemaal in de Gelderlander. Voor mijn foto, voor boven het bed.

Deel dit:

One Reply to “Het regent nu meer klachten over de geluidshinder van Sint Jozef”

Comments are closed.