Ik zet even een Aluhoedje op

Als ik tijdens mijn dienstplicht niet als kikvorschman bij de Geheime Dienst van het Wapen der Genie had gezeten en 14 geheimhoudingsverklaringen had moeten ondertekenen, had ik hier anoniem het volgende geschreven:

Geheime minnaars
Volgens mij hebben ze speciale grondluidsprekers tegen de fundering aan gemonteerd toen ik vorig jaar zomer een paar dagen weg was. De buurvrouw gaf mij al een bedekte tip. Ze hebben hier in de buurt graafwerkzaamheden verricht, zei ze. Graafwerkzaamheden! Ik had onmiddellijk in alle staten van alarm moeten zijn. Zeker met mijn opleiding. Want normaal zeg je dat er gegraven is. En niet dat ambtelijke ‘graafwerkzaamheden’. Als je dat woord gebruikt weet je meer! Dan ben je verdacht. Dan heb je met De Geheime Dienst gepraat of het zijn je geheime minnaars.

Plakduikboten
Grondluidsprekers noem ik ze maar, die tegen de fundering aan zijn gelijmd zoals wij als kikvorschmannen dat deden met kleefmijnen tegen een onderzeeboot zodat die mooi vast aan de haven zaten en niet weg konden om lekker te gaan duiken. Het kan niet anders want dat is de oplossing van mijn vraag waarom er vanaf september jongstleden 2013 veel meer geluidshinder te horen valt. Dat kan alleen maar door gecontroleerd geluid in de woning te brengen. Met grondluidsprekers, van rijkswege verstrekt.

Hört mal!
Ik dacht hier aan toen ik dat artikel las over muziek die als manipulatiemiddel in Auschwitz werd gebruikt. Niks nieuw eigenlijk want de Romeinen deden dat al door met fanfare- en tamboerkorpsen rond de gevangenis te marcheren. En naderhand komen we het weer bij de Amerikanen tegen. En bij wie niet eigenlijk.  Alleen krijg ik dan wel weer geen heavy metal te horen, wat leuk zou zijn, maar snerpend geluid van tandartsenboren en bromgeluiden van een kikvorschpakkendroogtrommel, waar ik altijd een hekel aan heb gehad. En wie weten dat? Nou, dan.

Dat zou ik dan geschreven hebben, maar ja, die integriteitsverklaringen laten dat niet toe.

Deel dit: