Ja maar en hullie dan?

Gehoorhaartjesmoord
In al die tijd dat ik met mijn priemvinger beschuldigend naar Standvast Wonen heb lopen wapperen heb ik de brave mensen daar nog nooit horen zeggen: ”ja maar en hullie dan”. Daarmee hadden ze dan de Gemeente Nijmegen kunnen beschuldigen van het eveneens in gebruik hebben of ter beschikking stellen danwel toestemming voor gebruik verlenen van apparaten en installaties aan bedrijven danwel huurders teneinde daar geluidshinder mee te kunnen veroorzaken waardoor de gehoorhaartjes met bijpassende cellen aan de ene kant en de corresponderende hersencellen in de gebieden AB45 en AB47 of in ieder geval ergens daar in de buurt, van andere burgers danwel huurders, naar zijn grootje worden geholpen.

Laag. hoog en frequent geluid
Nooit heb ik dat iemand horen zeggen. Ja, het is een hele mond vol en niet iedereen kan dat allemaal onthouden, maar toch. Jammer, want als ze dat hadden gezegd, dan hadden ze misschien moeten uitleggen waarom dan wel. En dan hadden ze gezegd dat de Gemeente Nijmegen maar aan elke belanghebbende, die een fabriek, machine of apparaat ergens wil neerzetten, klakkeloos en zonder verstrengeling van welke belangen dan ook, een vergunning geeft om vervolgens iedereen in de wijde omgeving knettergek te maken met het laagfrequent geluid LFG. Een rare naam omdat er meestal ook een hele reeks hoge tonen te beluisteren valt.

Tiefuswandjes
Maar dan hadden die van de gemeente natuurlijk kunnen zeggen: “Ja maar jullie dan met je gepiep en gekerm van al die mechanische ventilaties die alle fijnstof uit de omgeving naar binnen zuigen, met jullie resonerende dunne kartonnen tiefuswandjes waar je gewoon de cv-leidingen op hebt gemonteerd zodat de bewoners liggen te daveren in hun bed zo gauw als de ketel aan springt of de ventilator gaat afgassen en dan hebben we het nog niet over die pomp, die pompt terwijl er niks te pompen valt en over die lekke binnenspouwbladen die gemaakt zijn van kankerverwekkende internitplaten zodat jullie bij een asbestonderzoek de burger gewoon naast die vent in een atoompak kunnen laten luchthappen terwijl hij een stuk asbest van een vloerluik afzaagt”. Dat hadden ze dan bijvoorbeeld kunnen zeggen.

WC-Eend adviseert weer
En als ze dat hadden gezegd dan hadden die van de Standvast ze zeker met gelijke munt terugbetaald. Dan hadden ze gezegd: “Ja, maar jullie dan, als er al van die knettergek makende fabrieken, gasverdeelstations, puinbrekers en noem maar op zijn neergezet wordt er aan iedereen die daar in de buurt woningen of flats wil bouwen, een vergunning verleend om bewoners horendol te maken door geluidshinder die veroorzaakt wordt door installaties en fabrieken waar ook al een vergunning voor werd verleend. En voor al die vergunningen worden er normen vastgesteld door de hogere overheden die geadviseerd worden door adviesburo’s die het natuurlijk niet moeten wagen om naar de baas te happen want dan zijn ze in no time adviesburo af en kunnen ze naar de steun. Net als de onafhankelijke adviseurs die gegevens en metingen net zo lang interpreteren en kapot checken tot het past binnen de wensen van de opdrachtgevers”. Dat denk ik, dat ze hadden gezegd.

Pluchestrelers
Maar het kan ook zo maar zijn, dat al die brave en loyale mensen misschien wel in koor gezegd zouden hebben dat ze er met z’n allen niks aan kunnen doen want dat het beleid is om de burgers onwetend te houden over de gevaren van bijvoorbeeld die rotte rioleringen, die in 2012 geheel gerenoveerd zouden zijn en dat het bij gelijkblijvende voortvarende aanpak wel ergens in 2134 zal worden. En over de gevaren van asbest, zouden ze dan kunnen zeggen, dat je er geen longkanker van krijgt zolang je zelf maar bij het zagen in vloerluiken een atoomvrij ruimtepak draagt maar dat de omstanders gewoon straks aan de chemo moeten. En dat klachten over geluidshinder zo min mogelijk worden geregistreerd en zelfs uit de meldpunten worden verwijderd om te voorkomen dat de werkelijk gigantische omvang van deze bedreiging voor de volksgezondheid aan het licht komt. En misschien hadden ze dan ook met die priemvingers naar de politici en hun partijen gaan staan wapperen omdat die er al die tijd bij hebben gezeten en op papier leiding hebben gegeven maar feitelijk alleen maar druk waren met het verliefde strelen van hun pluche zeteltje en het uitdelen van folders en fluitjes.

Trouw voor de duur van het karwei
Maar dat doen ze ook al niet. Dus je zou kunnen zeggen dat ze elkaar eeuwige trouw beloofd hebben. Nu worden er bij Standvast zo’n 30 man van de 100 ontslagen en bij de Gemeente iets van 500 van de 2000 dus het wachten is op de klokkenluiders. Welkom op het Contactformulier.

Deel dit: