Kan Het Wapen der Genie geen Laagfrequent geluid gaan opsporen met hun bodemradar?

Vaak lees ik in gemeentelijke afwijzingen van verzoeken om iets aan die teringherrie te doen dat ze dat niet kunnen. Dat ze de bronnen van Laagfrequent geluid niet op kunnen sporen omdat die weigeren om tevoorschijn te komen.

Verstoppertje spelen
De Gemeente Wijchen schreef het bij monde van haar Omgeving Dienst Regio Nijmegen echt: “…Omdat er geen bronnen waar mogelijk LFG in beeld zijn gekomen en het feit dat de standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit geen normen voor laagfrequent geluid bevatten kan er verder niet op handhavingsverzoek worden ingegaan”. Dus dat Laagfrequente rotzakje weigert eenvoudig om even tevoorschijn te komen en zijn neus te laten zien zodat de ODRN, de Commandotroepen van de Gemeente Wijchen, hem bestraffend toe kunnen spreken om vervolgens mijn verzoek tot handhaving op wat voor gronden dan ook toch maar af te wijzen.

Boe, boe, boe
Nu begrijp ik wel dat je als overheid niet de hele dag bezig bent om te kijken wat er her en der in je organisatie aan apparaten, kennis en kunde voorhanden is. Maar om nu 30 jaar lang geduldig te blijven beweren dat Laagfrequent geluid een beetje verlegen is en niet naar buiten durft om zich te laten zien zonder eens bij de collegae te vragen of ze iets hebben om ‘m te lokken is wel erg doorhetraamstarend. Even bij het Wapen der Genie, de bouwvakkers van het leger, langsgaan en vragen hoe hun bijvoorbeeld bommen opsporen met geluidstechnieken. Met diezelfde techniek kun je namelijk ook geluidshinderbronnen opsporen met geluidshinder. Of zou daar inmiddels ook op bezuinigd zijn en moeten de genisten nu ‘boe, boe, boe’ in een boorgat roepen?

Deel dit: