Keiharde bromtonen van water- en rioleringspompen zijn gelukkig onhoorbaar voor de Gemeente Wijchen

In de titel van dit stukje had ik elke gemeente kunnen noemen als gelukkige. Bedrijvers van rioleringspompen, waterpompen, rioolgemalen of hoe ze ook maar genoemd worden hebben vrij spel zolang de overheid geen normen invoert. En dat doen ze niet omdat ze zelf voor 99,99% eigenaar zijn.

Horendolle mensen
Talrijk zijn de verhalen van mensen die horendol worden van brommende pompen. Pompen van zwembaden, kasteelvijvers, waterleidingen, rioleringen of pompen die het regenwater wegvoeren uit laaggelegen gebieden. Die laatsten hoor je het beste als er eens regenachtig weer losbreekt. Zo’n enorme dompelpomp wordt dan door een niveausensor of een timer in werking gesteld en als je pecht hebt staan alle pompen in de hele buurt gelijktijdig te brommen. Dit hoor je het beste in betonnen bouwwerken of oude huisjes waarbij tijdens de bouw kosten noch moeiten gespaard werden om maar niets aan geluidsisolatie te hoeven doen. En dat is begrijpelijk want om de zaak een beetje te isoleren tegen dit gebrom zou je elke fundering en dan ook de onderkant van het gebouw in moeten pakken met een laag piepschuim met een dikte van 10 meter.

Toneelschrijvers
Ze zouden dan zichzelf moeten verplichten om de zaak te saneren en te isoleren en dan zouden ze geen geld meer hebben om in de Zieligheidsindustrie te kieperen, de oudjes in de verzorgingstehuizen een koekje bij de koffie te geven om stemhokjes te regelen voor de democratieveinzing op 6 april. Dus dat wordt niks met die moties en brieven die al ruim 1 jaar geleden door enkele gemeenten en geluidshinderstichtingen aan de Heersers in Den Haag werden gezonden en waarin gevraagd werd om normen voor Laagfrequent geluid. Door mijn ervaringen met diverse gemeenten op dit gebied ben ik zelfs geneigd te denken dat de gemeenten dat schrijven van brieven en moties maar een beetje voor de Bühne doen omdat ze donders goed weten dat de vriendjes in Den Haag bij het invoeren van normen ook geen belang hebben.

Rietkluitjes
En die paar zeurende mensen worden gewoon vakkundig het bos ingestuurd door ambtenaren die geen fluit van geluid afweten maar wel bedreven zijn in slinkse streken op het juridische slagveld. Nog sterker: je treft eerder een vluchteling tussen al die asielzoekers aan dan dat je een ambtenaar of een welgevallig geluidsburo aantreft die iets van geluid af weet. Laat staan van geluid dat niet, zoals het in ambtelijke kringen met welgevallige wetenschappers is afgesproken, via de lucht tot u komt. Nog nooit werd er overigens een klager door gemeenten, of diens vazallen de commissies voor tegen de bezwaarschriften, in het gelijk gesteld. Wel op onbelangrijke puntjes, zoals dat de meting van geluidshinder wel erg kort duurde. Met een kluitje in het riet dus. Maar je mag altijd even bij de bestuursrechters klagen natuurlijk, hoewel het niet is aan te bevelen, zegt professor Tak.

Dovenparadijs
Hoe dan ook, zolang er geen normen komen, om de brommende en dreunende water- en strontpompen in te tomen, hoeft de eigenaar niks te isoleren of te upgraden naar de stille pomp. Ze zetten de spullen gewoon in zo’n betonnen pompkamertje onder de grond neer en of er nu een swingende aandrijfas of een paar rammelende lagers in zitten, geen hond die ze nog lastig valt. Ja, hooguit die zeurder van die geluidshinder, maar ja, die hou je toch. Ze kunnen moties indienen en brieven schrijven tot ze een ons wegen maar zolang het beleid is om er niks aan te doen veranderd er niets. Want als je er iets aan gaat doen moeten misschien die andere beulen ook wat aan hun machines gaan doen. Zoals de supermarkten met hele batterijen aan snerpend dreunende en jankende koelmachines. Of die enorme gebouwen met die prachtige dakkappen waar een airco onder verborgen zit of de uitlaten van enorme ventilatiekanalen met brullende motoren. Of er moeten stille windmolens komen waardoor de aarde nog harder opwarmt. En dat kost allemaal veel geld en dat kan dus niet. Dat hebben ze nodig voor het verwennen van de rest van de wereld. Dus zullen ze wel doof blijven.

Deel dit: