Knallende waterslag in de waterleidingen

Alsof er kinderen met een bal loeihard tegen een blinde muur aan het trappen zijn. Of dat de buurman met een grote voorhamer tegen de tussenwand aan hakt. Zo ongeveer kunnen de geluiden van slecht bedachte en gemonteerde waterleidingen zich laten horen. Vooral in de stapelbouw, die mooie grote flatgebouwen, kan slechts een enkele verkeerde installatie een vloek voor de bewoners zijn.

Het klappen bij het openenen of sluiten van een tappunt, bij een wasbak of wasmachine, word vaak veroorzaakt door een onvoldoende gebeugelde leiding en het gebruik van leidingen met een te geringe diameter.

Waterslag berust op golfvoortplanting en reflecties in een pijpleiding die ontstaan wanneer men de stationaire stroming verstoort, b.v. door het sluiten van een kraan. Tengevolge van waterslag kunnen zeer hoge drukpieken (en onderdrukken) optreden die een leidingsysteem grondig kunnen beschadigen cq. vernielen. Het voorkomen van dit verschijnsel is dan ook meer dan gewenst.