Mijn brief om hulp aan media en politiek

De brief waarvan hieronder de tekst volgt heb ik vandaag aan de locale en landelijke politiek en de media verzonden. Het kan best zijn dat jij als politicus of journalist nog niets hebt ontvangen omdat ik veel meldingen kreeg dat mijn mailtje niet werd afgeleverd omdat het spam zou zijn of omdat het emailadres niet (meer) bestond. Geef even een seintje dan zet ik je op de mailinglist.

 

Nijmegen, 27 mei

Betreft: Verzoek om aandacht

CC: media, politiek, overheid
Geachte heer/mevrouw,

Wilt u kennis nemen van het volgende:
Verhuurder Standvast Wonen heeft mij laten weten dat zij niet bereid is iets te doen aan mijn klachten over de geluidshinder die ik al enkele jaren in de door mij gehuurde woning ervaar. Zij voelt zich nu gesterkt door een rapport van Peutz, waarin zoveel staat als dat met de door Standvast bestelde geluidsopnameapparatuur niet de door mij gehoorde hindergeluiden kunnen worden vastgelegd maar dat men daarvoor een andere, duurdere, versie zou kunnen inzetten, wat als resultaat zou kunnen hebben dat er hoge kosten kunnen ontstaan. Kennelijk hebben ze daar moeite met begrijpend lezen. De Gemeente Nijmegen zag geen reden om een en ander te gaan handhaven en meende mij te moeten adviseren om de gezondheidszorg te raadplegen. Mijn bezwaren liggen bij de Bestuursrechter.

Deze hinderlijke geluiden worden onder andere veroorzaakt door de technische installaties in het appartementengebouw en zorgen bij mij voor een toenemende slapeloosheid, stress en hoofdpijn. De weigering van Standvast om deze geluidhinder weg te nemen levert een inbreuk op van mijn recht op een ongestoord huurgenot terwijl de hierdoor toenemende stress, slapeloosheid en hoofdpijn een toebrengen c.q. gedogen van het toebrengen van letsel en dus een strafbaar feit oplevert. Immers, Standvast laat deze situatie al enkele jaren voortduren. Bij navraag zal men vertellen dat hemel en aarde bewogen zijn om dit op te lossen maar feitelijk is er bij de bovenburen slechts een cv-ketel bijgevuld. Een strafklacht tegen betrokkenen wordt momenteel onderzocht door het OM. De geluidshinder wordt steeds sterker en hinderlijker nu er ook nog een soort laagfrequent geluid is bijgekomen wat een en ander door haar brommende en dreunende geluiden ondersteunt. Geen van de betrokkenen kwam ooit luisteren op momenten dat de geluidshinder voor mij overlast gaf. ’s Nachts dus. Men had veel respect voor de kantooruren.

Toegezegd overleg over ondersteuning bij mijn verhuispoging werd door Standvast afgebroken. In plaats daarvan werd er een geluidsopnameapparaat door Peutz geplaatst met het resultaat zoals hierboven al werd omschreven. Toen ik nog eens op deze verhuispoging terugkwam werd deze intentie door Standvast glashard ontkent. Men zou op geen enkel moment de intentie hebben gehad om mij bij een verhuizing te ondersteunen. Correspondentie laat echter wat anders zien. Op mijn klachten of verzoeken wordt door Standvast niet meer gereageerd of men verschuilt zich achter het eerder genoemde rapport van Peutz.

De middelen ontbreken om een verhuizing te bekostigen en een aanvraag om vergoeding van de kosten werd door de gemeente Nijmegen afgewezen. Om deze reden ben ik gedoemd om in deze woning te blijven en om te kunnen slapen in een slaapzak op het Goffertpark hier in de buurt op een bank te gaan liggen. Mijn slaapritme wordt ernstig verstoord. Al jarenlang slaap ik een aantal keren korte perioden van telkens 1 uurtje verdeeld over de dag en de nacht. Soms in mijn bed maar meestal overdag op de bank omdat dan de geluidshinder minder is.

Ook een verzoek om het maken van geluidsopnamen voor een second opinion te bekostigen werd door de gemeente Nijmegen afgewezen. Deze opnamen zijn nodig om voor de rechter het bestaan van de door mij ervaren geluidshinder aan te tonen en Standvast te dwingen om de klachten op te lossen. Hierdoor is de gang naar de rechter nutteloos omdat de bewijslast bij mij ligt.

Daarom verzoek ik u om aandacht te geven aan mijn probleem en mogelijk kunt u mij hiermee helpen. Ik wens geen financiële hulp omdat ik vind dat dit een zaak is voor de overheid en de gemeente Nijmegen. Indien ik met mijn relaas bij u aan het juiste adres ben kan ik u uitgebreid voorzien van informatie, documentatie en correspondentie met betrokkenen. Indien u mij niet kunt helpen weet u misschien wie dat wel kan en hoop ik dat u mijn verzoek wilt doorsturen. Bij voorbaat dank en kijk een keer op mijn website geluidshinderleed.nl waar ik al schrijvend de moed erin probeer te houden..

Met vriendelijke groeten,
Bert Peters

Deel dit: