Ook de politie kan niets voor u betekenen

Mijn telefoontje naar het 0900-nummer van de politie bracht mij in contact met een begrijpende wachtchef. Of ze iemand langs kunnen sturen om de geluidshinder, waardoor ik nu de laatste weken weer geteisterd wordt en waarbij mijn oordopjes ook niet meer helpen, om die geluidshinder vast te stellen zodat ik een strafklacht kan indienen tegen het volledige bestuur en management van Standvast Wonen want dat is de verhuurder. En meteen ook maar tegen alles en iedereen van de Gemeente Nijmegen omdat die de handhavers van wet- en regelgeving zouden moeten zijn. Echter, na overleg met een collega vertelde ze mij dat de verhuurder de aangewezen instantie is om te klagen en dat anders een bezoek aan de wetswinkel mij verder kon brengen. Ook het bellen van 112 zou hetzelfde resultaat opleveren. We komen niet, zei ze.

Is het niet vreemd dat de politie, die toch over strafbare zaken gaat, op dit gebied een wat huiverige positie inneemt? Terwijl het veroorzaken zonder de daartoe vereiste vergunning van geluidshinder eigenlijk een milieudelict is. Een strafbaar feit dus waar gevangenisstraf op kan staan. Zouden ze dat wel weten?

En dat niet alleen. Zouden ze weten dat geluidshinder volgens de wetenschappers heel erg schadelijk voor de gezondheid is, dat niet alleen het gehoor wordt aangetast, bepaalde gebieden in de hersenen worden beschadigd, de hart- en bloedvaten een opdonder krijgen maar ook dat er hersentumoren door kunnen ontstaan? Allemaal door langdurige blootstelling aan geluidshinder. Zouden ze dat wel weten, dat dit valt onder het al dan niet passief toebrengen van lichamelijk of geestelijk letsel en dat je daarvoor zeer langdurig opgesloten kunt worden?

Zouden ze weten dat ongeveer dezelfde misdrijven door de Amerikanen in Guantanamo Bay werden gepleegd? Zouden ze weten dat huurders zich net zomin als de gevangenen in hun cel in Guantanamo Bay aan de geluidshinder in hun woning kunnen onttrekken. Want ze kunnen moeilijk maar op straat gaan slapen. Maar dan komt de politie misschien wél.

Hieronder wat voor de leestafel:

Amnesty: Muziek om te martelen

HP/De Tijd: Martelen met Bert en Ernie

Wikipedia: Martelen

Deel dit: