Overheid verzaakt haar taak bij nachtelijke geluidsoverlast door windmolens in Houten

Ze doen er gewoon geen fluit aan. Zowel de Gemeente Houten als handhaver als de uitbater van de windmolens, Eneco, laten de windmolens die in Houten voor geluidsoverlast zorgen lekker doordraaien.

Iedereen had het al vóór de bouw voorspeld,  maar de belanghebbenden hebben zich van de bezwaren van de omwoners niets aangetrokken. Komt iedereen wel erg bekend voor, denk ik. De aandacht waarmee in deze soort van democratie de knechten naar hun bazen luisteren.

De stichting Gigawiek, die namens de bewoners tegen de geluidsoverlast ageert, wil inzage krijgen in de meetgegevens van Eneco, zodat deze naast de door de bewoners uitgevoerde geluidsmetingen kunnen worden gelegd. “De gemeten overlast is 3 tot 4 keer hoger dan is toegestaan. Was het een kleine overschrijding geweest, dan hadden we dat geschaard onder de vlag van inregelen”, aldus Maurice Bakker van de Stichting Gigawiek. Wanneer Gigawiek de meetgegevens van de gemeente niet krijgt, stapt ze alsnog naar de rechter.