Politie Wijchen neemt aangifte Mensenrechtenschending niet op

Op mijn verzoek om aangifte te mogen doen wegens Schending van Mensenrechten werd na veel vijven en zessen afgesproken dat ik in de middag op het buro in Wijchen zou verschijnen om aangifte te doen.

De agent die mijn aangifte zou opnemen zat al achter de balie op mij te wachten. Hebt u bewijs, was de vraag en de armen gingen over elkaar. Het resulteerde na mijn vaststelling dat men mijn aangifte dus niet wenste op te nemen in: ‘U hoort mij dat niet zeggen’.

Stempels en krabbels
Het gesprek duurde 20 minuten of zo en uiteindelijk werd het meer een welles-nietes spelletje waarbij ik aangaf aangifte te willen doen en de agent met de armen over elkaar hardnekkig volhield dat hij dan bewijs wilde zien. Een geluidsrapport of iets van de dokter. Ik vertelde dat ik datgene wat ik allemaal verteld had wel op een briefje wilde schrijven maar dat was niet genoeg. Er moest kennelijk een echt bewijsstuk komen met stempels en handtekeningen en dan nog kon er geen passend artikel uit het Wetboek worden gevonden om de aangiftewaardigheid (weer wat geleerd) en mogelijke strafbaarheid te kunnen bepalen of invullen op het aangifte-invulformulier, denk ik.

Papier hier
Ik keek om mij heen en zag een lege kamer met een dood beeldscherm van de levenloze computer, dus zelfs geen begin gemaakt voor het opnemen van een aangifte, en de agent met onverzettelijke gekruiste armen. In lichaamstaal betekent dat iets van: hier is de muur. Ik kwam er dus niet door en dan kun je blijven zitten tot je een dwangbuis aankrijgt. Dus vroeg ik of ik, omdat hun ook alles op papier wilden, dan ook op papier kon krijgen dat ze mijn aangifte niet wilden opnemen. De agent fronste zijn wenkbrauwen en zei ‘u hoort mij dat niet zeggen’ en ‘we hebben daar geen formulieren voor en mutatieverslagen zijn alleen voor intern gebruik’. Dus zei ik dat ik die meuk dan wel via een WOB-verzoek zou opeisen.

Ingewikkelde droom
Misschien had ik verschillende aangiftes moeten doen. Eentje wegens marteling of mishandeling tegen de directie van bedrijven die mij met hun apparaten slapeloze nachten bezorgen en tegen het gemeentebestuur van de Gemeente Wijchen als eigenaar van riolering- en kolkpompen hier in de omgeving die het laagfrequente gebrom en gedreun veroorzaken. En een andere aangifte tegen de Gemeente of de Staat der Nederlanden wegens Schending van Mensenrechten omdat ze mijn rechten schenden door niet handhavend op te treden tegen zichzelf en anderen bij het beschermen van mijn integriteit en veiligheid. Kort gezegd mijn recht om niet bij voortduring blootgesteld te worden aan slaaphindering of slaapverstoring.

Formulierenland
Als er krijgsgevangenen in oranje overalls met muziek van Bruce Springsteen uit de slaap worden gehouden heet dat marteling en er komt wereldwijd een hoop geschreeuw over Mensenrechtenschendingen. Als er een ouwe vent in een aanleunwoning nagenoeg hetzelfde overkomt is er niemand thuis. Dan wordt er bij aangifte gevraagd om nauwelijks aan te leveren bewijsstukken terwijl als er een politicus een paar woorden verkeerd zegt liggen de aangifteformulieren voorgedrukt klaar en loopt de burgemeester van Nijmegen voorop aan aangifte te doen.

Ik heb ze een mailtje gestuurd met het verzoek om een kopie van het verslag van mijn contactmoment met de politie in Wijchen. Zo nodig met een beroep op de WOB. Ben benieuwd, ik hou jullie op de hoogte.

Deel dit: