Toebrengen gezondheidsschade door geluidshinder is geen misdrijf

Producenten van trillingen en dreunen kunnen gewoon doorgaan en de Gemeenten mogen gewoon vergunningen blijven afgeven om de de gezondheid van de medemens een mooie en niet strafbare schade te bezorgen.

Hier is uw Afloopbericht
Niet strafbaar mensen, gewoon ’s nachts flink doorhoren met die jankoren van je, want we doen er mooi niks aan. Dat zei de Politie te Nijmegen in een Afloopbericht dat ik onlangs mocht ontvangen: …Uw aangifte en de bijlagen zijn inhoudelijk bekeken op onderdelen die passen bij een vermoeden van overtreding van Artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht. Hierbij is gebleken dat de feiten, zoals die zijn benoemd in relatie tot de bijlagen, niet passen bij deze verdenking. De conclusie is dat het feit waarvan u aangifte heeft gedaan, met de tot nu toe bekende gegevens, niet is te kwalificeren als een misdrijf. U wordt geadviseerd uw probleem op civielrechterlijke wijze aanhangig te maken….

Judo
Nu was het al niet slim van mij om in een aangifte wegens het toebrengen van gezondheidsschade door betrokkenen een advies aan onze Hermandad te geven om een en ander maar gelijk te linken aan Artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht en even daarvoor nog aan mishandeling. Dat van die mishandeling zou het sowieso niet worden meenden de politiemensen. Artikel 174 leek ze wel heel erg iets voor de hogere specialisten. Dus zeer interessant. Juristen zouden er dol op zijn. Nou, de chef van de politie zag het niet zitten dus die schreef mij het bovenstaande bericht. Officier van Justitie verzocht om de zaak toch op te pakken. Ben benieuwd of het OM ook een Afloopbericht stuurt. Ik hoor dat het soms wel 16 jaar kan duren voordat jouw aangifte uit het Cold Case archief wordt gehaald. Tijd om wat betrokkenen persoonlijk aan Artikel 174 te gaan linken met een reeks nieuwe aanklachten die de eerste kunnen verversen.

Arrestatieteam
Hier even de wettekst en lees dan voor ‘waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt’ even wat anders: bijvoorbeeld ‘een woning verhuurt’, ‘een mechanische ventilatie laat gebruiken’, ‘asbest in de woning laat zitten’ of ‘een windmolen laat draaien’, dan ziet die wettekst er opeens heel anders uit. Aan de andere kant wordt er wel gesproken van de letter van de wet. En in de tijd dat de wettekst werd bedacht had je nog geen huurwoningen, laat staan huurrecht. We wachten het af.

Artikel 174
1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel dit: