Toneelgroep Search & Standvast treedt op in Nijmegen

Dat er hier af en toe wat over asbest en asbestinventarisatie gepubliceerd wordt heeft te maken met een toevallige vangst van asbesthoudend materiaal in de gevels van Het Orgelhuis.

En dit hangt samen met de inferieure mechanische ventilatie in Het Orgelhuis, die niet alleen een van de oorzaken van de geluidshinder op dit perceel is, maar ook alle mogelijke rommel naar binnen zuigt. Zoals asbest uit de spouw, radon uit de kruipruimtes en fijnstof overal vandaan.

Daarom willen we nu ook nog even de aandacht vestigen op de Toneelgroep Search & Standvast die een try-out hadden in Het Orgelhuis en waar de buren iets vreemds aan vonden.

Deel dit: