Vertragingstactieken in een bedje van strategische pap- en nathoudertjes

Je staat er al niet meer van te kijken, dat een mevrouw van Standvast Wonen, waarvan jij denkt dat die komt praten over jouw verhuizing naar een woning waar je niet elke nacht in je bed licht te daveren, zegt dat ze eerst maar eens een ‘kastje van Peutz’ gaat plaatsen.

Snelverhuizen is spannend
Want het zou maar zo kunnen zijn dat jij niet genoeg hebt aan dat de hele dag maar achter de geranium zitten. Dat je die grote duim van je ontdekt hebt, waar je zo mooi al die klachten over dreunende centrifuges en krijsende orgelgeluiden uit kunt zuigen. Dat je het hele internet afstruint om te kijken waar mensen zoal last van hebben zodat jij dat dan ook wil. En dat allemaal omdat jou hobby snelverhuizen is. Zo snel mogelijk weer gaan zeuren als je een andere woning hebt om maar weer te kunnen verhuizen. En dat telkens weer.

Kastje van Peutz Song
Die microfoon van Peutz neemt alle geluiden op. Behalve als het Laagfrequent geluid is want dat gaat beter met een gewone microfoon. Dat zeg ik omdat de GGD’s het ook zeggen. En de belanghebbenden krijgen ook nog eens een echt rapport. Waarmee geheel legaal de vloer met die geluidszeurder aangeveegd zal kunnen worden. Waarin heel objectief zal staan dat er mogelijk wel maar tevens ook geen of alleen met duurdere kastjes te registreren geluid al dan niet aanwezig was geweest. Moeilijke zin maar juridisch geheel correct. Daarbij wordt met plezier verwezen naar de 2400 grafieken in prachtige kleuren en de bijbehorende 3D terts- danwel octaafanalyses en voor de echte smullers naar de meer uitgebreidere wetenschappelijke tekst van het rapport.

We bellen u nog
Je kijkt er dus ook al niet meer van op dat die meneer van Peutz tegen je zegt dat het in verband met de feestdagen best wel eens kan duren tot medio januari voordat Standvast hun rapport binnen heeft. En dat het eind februari wordt verbaast je allerminst. Je kijkt er daarom al niet van op omdat je van de opdrachtgever Standvast al gewend bent om na alweer dezelfde klacht tot 5 keer toe te horen dat ze er volgende week op terugkomen en dan 8 weken niets meer van zich laten horen. Waarna je schuimbekkend in de telefoon moet gaan hangen. Ja, ik weet het, tot 5 keer toe en dan vergeet ik gemakshalve nog mijn kleine zeuracties, ik leer moeilijk.

Schateren om rechtsbescherming
Zo sta je er eigenlijk ook al niet meer van te kijken dat de Gemeente Nijmegen kennelijk als beleid heeft om hun juridische afhandelaars net een of twee dagen vóór het verstrijken van de afhandelingstermijn een telefoontje te laten plegen. Daarin wordt gezegd dat jij geen kopie van de beslissing op jouw handhavingsverzoek bij je bezwaarschrift hebt gevoegd. En dan zeg jij dat zoiets niet nodig is, staat nergens dat dit moet. En dan zegt die mevrouw van welles en jij nog een paar keer nietes. En dan denk je, och wat zal het ik stuur ze die meuk gewoon op. En dan blijkt dat je een naïve sukkel bent want de inzending van dat stuk papier geldt als een toevoeging bij je bezwaarschrift zodat de afhandelingstermijn gewoon weer van voren af aan en opnieuw begint.

We trekken even de agenda
Je staat er eigenlijk ook al niet meer van te kijken dat je met 2 man sterk van Standvast wordt verteld dat je het bos in kunt omdat er geen enkele norm is overschreden. Zowel voor wat de asbest betreft als van het geluidsgezeur. Ook valt het al niet meer op dat je op dezelfde dag een brief van de Gemeente krijgt waarin ze vertellen dat je van hun ook het bos in mag. En het verbaast je niets dat er dan ook nog iemand van de GGD belt om te zeggen dat je een ruis-CD kunt aanvragen. Ook sta je er niet meer bij stil dat het opvallend is dat de Politie op dezelfde dag in een brief meldt dat ze je strafklacht niet meer gaat onderzoeken. En tenslotte vindt je het heel gewoon dat het allemaal op nagenoeg hetzelfde moment gebeurt. Wat je wel denkt is dat er daar goede gesprekken worden gevoerd met dezelfde agenda.

Als een tijdreiziger die 3 jaar onderweg is geweest sta ik nu weer precies op dezelfde plek waar de reis begon. In de verte hoor ik rechtsbeschermers vrolijk schaterlachen.

Deel dit: