Waarom laat de Gemeente Wijchen via De Gelderlander weten dat mijn geluidshinderklachten gelul en gezeur waren?

Niet iedereen zal het gelezen hebben, maar in de Gelderlander van 23-9-2015 stond de mededeling op pagina 2 van het nieuws uit Wijchen & Beuningen. Niet al te groot, maar toch opvallend. Of de redactie dit thema zelf in de gaten heeft gehouden of dat de afdeling Propaganda van de Gemeente Wijchen de Gelderlander heeft gebeld weet ik nog niet. We gaan het navragen.

De Gelderlander schrijft:
‘Klacht lawaai afgewezen.
Wijchen blijft erbij dat Bert Peters uit de Pius XII-straat volgens de normen geen geluidsoverlast ondervindt van verzorgingstehuis sint Jozef. Peters wilde dat de gemeente optrad, maar die weigert. Peters ging in beroep, maar ook dat is nu afgewezen. “We hebben twee onderzoeken gedaan, en beide wijzen uit dat het geluid onder de norm zit”, aldus burgemeester Verheijen.’

Brandhout
Jammer dat ze mij niet even gebeld hebben want de burgemeester wordt door zijn ambtenaren die kennelijk de hele toko – inclusief de commissie voor de bezwaarschriften, zoals ik al voorspelde – over hebben genomen, verkeerd voorgelicht. Er zijn inderdaad 2 metingen geweest waarvan de eerste door iedereen werd beschouwd als prutswerk van de Omgevings Dienst Regio Nijmegen en door mij bovendien als een stukje ambtelijke willekeur, machtsmisbruik en mogelijke corruptie werd geduid. Natuurlijk had de Rijksrecherche geen tijd om dit door te spitten maar nu ik inmiddels letsel in de vorm van definitief oorsuizen heb opgelopen door het beleid van de gemeente en de labbekakkerige houding van de overige boosdoeners kan het misschien toch nog wat worden. Er klopte in ieder geval geen bal van die hele meting en dat was kennelijk ook de reden om de 1e hoorzitting af te gelasten en de Burgemeester Hans Verheijen op te trommelen. Die moest mij proberen zodanig om te kopen dat ik alle klachten zou laten vallen maar dan mocht ik wel het geluidsburo uitzoeken dat de nieuwe metingen zou uitvoeren. Ze waren er zelfs zwart op wit vol van overtuigd dat ik daar in mee zou gaan. Nee, dus. In een latere hoorzitting was de commissie het op een nette manier van spreken met mij eens dat die hele meting brandhout was.

Verkennende meting
De 2e meting werd een half jaar later, zodat de geluidshinder tijd genoeg had om een mooie tinnitus bij mij te veroorzaken, door een echt geluidsburo uitgevoerd en ik heb daar inhoudelijk niets op aan te merken. Misschien toch nog een paar kanttekeningen, zoals u van mij gewend bent. In hun rapport schrijven de rapporteurs van geluidsburo DGMR, dat de 2e meting heeft uitgevoerd, dat de metingen niet getoetst zouden en mogelijk kunnen worden aan de normen omdat het een inventariserend onderzoek betrof. Ook staat er in dat rapport, dat ik vond dat de op die avond en nacht gehoorde geluidshinder veel minder was dan op ‘normale’ dagen. Ik gaf aan dat de geluidssterkte en mate van hinder minder dan 60% van ‘normaal’ was. Ook de door mij met een sterktecijfer van 1 tot 10 voorziene commentaren kwamen niet hoger dan 4 of 5 met een enkele uitschieter naar 7. Toen de inspecteur van DGMR zijn hielen had gelicht brak de pleuris uit. Alsof er wraak moest worden genomen omdat er niet ongebreideld gehinderd had kunnen worden. De machines van Sint Jozef hadden een vrije avond en de pompen van de gemeente stonden tot een uur of 4 in de morgen te slapen. Daarna brak de hel weer los. Ik schreef er meteen dezelfde dag nog een stukje over. Ook de buurvrouwen die last hebben van deze geluiden lieten weten dat het wel erg opviel, die rust en dan de herrie daarna.

Ik zal de hele zwik binnen een paar dagen voor iedereen toegankelijk met naam en toenaam op het internet te lezen aanbieden en de rapportages en besluiten in volgende berichten closereaden en van mijn commentaar voorzien. Wordt vervolgd.

Deel dit: