Wat er gebeurt er als er objectief eens naar je geluidshinder wordt geluisterd

Het eerste dat opvalt als je het geluk hebt om in een Orgelhuis te wonen is dat er niemand van de belanghebbenden komt luisteren maar dat ze uiteindelijk dan maar een objectieve geluidsopname laten doen met een microfoon. En dan niet een gewone maar een opmerkelijk gehoorzaam instrument.

Automatische boswachter
Als er al eens geluisterd wordt laten ze dat liever over aan een microfoon die de geluiden opneemt. Geen gewone microfoon maar eentje die tertsen en toortsen, octaven en kwartetten en weet ik allemaal nog meer voor dingen opneemt. Allemaal gegevens ten behoeve van de mooie grafieken en wetenschappelijke formules in het rapport. Een rapport dat kennelijk met behulp van een automatische rapportgenerator wordt vervaardigd. Voor een objectieve vaststelling zeggen ze. Want gewone mensenoren zijn niet in staat om die geluiden objectief te horen dus dat moet een soort computer doen. Ook het objectief rapporteren van het objectief opgenomen geluid moet dus met een objectieve computer. Een soort interactieve tekstverwerker die de klager over geluidshinder heel objectief een vooraf bepaald bos in kan sturen.

Objectief dimmen en dammen
Zo’n objectieve computer is natuurlijk ook niet gek dus die weet dat als je die zeurzak van een geluidsklager gelijk geeft het onmiddellijk over en uit is voor het baasje met objectief geluid opnemen. Dan stopt de schoorsteen onmiddellijk met roken. Dan drogen de klussen op vanwege het lopend vuurtje dat rondgaat in geluidsklussenland. Dus zegt de computer dat voor het beoogde doel de middelen geheiligd zijn maar dat met een andere microfoon er andere resultaten geweest gehad zouden kunnen zijn. Het rapport gaat dan verder over geluiden die dan heel misschien wel maar mogelijk ook niet kunnen worden opgenomen als er nog meer microfoons worden ingezet in een quadrofonische┬á polygoonopstelling met zwart-witfilter. Als er dus al eens een opname wordt gemaakt zul je zien dat er nog nooit een overschrijding van de NSG-Richtlijn is geweest of zich zal voordoen. Daar rekenen de objectieve formules zich wel uit.

Deel dit: