Wat gij niet wilt dat u geschiedt of niet?

Moet je nieuwe gegadigden voor het kopen of huren van een woning in een Orgelhuis waarschuwen voor geluidshinder, mogelijke  asbest of betonrot?

Bij mij staat er het een en ander aan woningen leeg. Volgens de geruchten gaan ze de verkoop in en worden ze niet meer verhuurd. Moet je nieuwe kopers of huurders erover informeren dat ze in een Orgelhuis komen te wonen?

Ik denk zelf van wel. Maar als je nu gaat rondbazuinen dat er elke nacht een concert is en de eigenaar van het Orgelhuis kan daardoor zijn bezit niet meer verkopen of verhuren omdat de klanten ’s nachts willen slapen, wat dan?

Kun je dan een claim wegens gederfde inkomsten tegemoet zien? Of smaad als er democratisch wordt vastgesteld dat niemand wat hoort en jij weer de enige bent die van de mooie nachtelijke concerten in het Orgelhuis geniet? Omdat je volgens de meerderheid in het bezit bent van een enorme muzikale fantasie en beter in Parijs of Wenen op eenvochtig en koud zolderkamertje kunt gaan zitten componeren.

Moet je dan toch maar een poster ophangen op de toegangsdeuren van het Orgelhuis en aan iedere lantarenpaal of struik in de buurt? Want eigenlijk weegt het belang van de gezondheid van bewoners zwaarder dan het belang van de verhuurder. Maar die zal het de nieuwe bewoners toch wel allemaal vertellen van die leuke nachtelijke muziek, voordat ze een contract tekenen?

En als je dan als ‘bijvangst’ tijdens je onderzoek naar de oorzaken van die leuke dag- en nachtmuziek in Het Orgelhuis ontdekt dat er een hoop asbesthoudende platen in je huis zitten, wat dan? Of dat er bij het boren van een gat in de betonnen elementen van je plafond allemaal bruinzwart spul uitkomt en dat je denkt dat het betonrot is. Moet je dat ook melden? Of zeg je gewoon ieder voor zich en de overheid of god voor ons allen? Tenslotte hebben we zo blijkt nu niet voor niets een participatiesamenleving.

Deel dit: