We kunnen niets met het meten van Laagfrequent geluid en daarom gaan we het meten

Een van de argumenten waarmee de Gemeente Wijchen mijn handhavingsverzoek afwees was de bekende riedel dat je LFG niet kon meten en er geen normen voor waren. En daarom komen ze nu vooral op Laagfrequent geluid meten. Tsja.

Stil voor de buren!
Het is nu bijna 23.00 uur en dan komt een extern geluidsburo op last van de Gemeente Wijchen hier in de komende uren een uitgebreide geluidsmeting doen. Vooral op Laagfrequent geluid, want dat kon de Omgevings Dienst Regio Nijmegen, het eigen geluidsburo van de Gemeente volgens eigen zeggen niet meten met de hun ter beschikking staande kennis en apparatuur. Anders hadden ze de meting wel zelf gedaan. Dus dan denk je: Goh! En het valt je op dat de geluidshinderende orgelpijpen op het dak van Sint Jozef vanavond al een tijdje stiller zijn dan anders. Zouden de de waarschuwing hebben gehad dat ze vanavond de kop moeten houden omdat er een meting plaats vindt bij de buren?

Haastklus
Er zijn geen normen voor Laagfrequent geluid, zegt de Gemeente Wijchen in haar afwijzing van mijn verzoek om er nu eindelijk een wat aan te doen. We hebben gemeten maar het wilde maar niet in beeld komen, zuchten ze handenwringend. Toch gaan we meten op LFG ondanks dat we er verder niks mee kunnen. Maar we moeten wel want we vinden u lief en we doen natuurlijk alles voor onze burgers. Ook als we er vervolgens geen fluit mee kunnen doen. Nou ja, zeggen ze dan, we kunnen wél aantonen dat we alles voor de klagende burger hebben gedaan. Op een hoorzitting voor de klachtencommissie op 14 juli a.s. bijvoorbeeld. De Gemeente Wijchen had er nogal haast mee dus of het vannacht kon.

Blijde boodschap
De wegen van de overheid, en zeker van een Gemeente als Wijchen, zijn ondoorgrondelijk. In een geluidsrapport werd mijn verzoek tot handhaving afgewezen omdat er niet op Laagfrequent geluid gemeten kon worden, want dat kwam maar niet in beeld, en als dat al had gekund, waren er toch geen normen voor geweest en dus moeten wij u helaas het bos insturen met uw gezeur. Dat was de boodschap die verdeeld over verschillende wegen tot mij kwam en best goed verwoord in dat geluidsrapport stond: …Omdat er geen bronnen waar mogelijk LFG in beeld zijn gekomen en het feit dat de standaardvoorschriften van het Activiteitenbesluit geen normen voor laagfrequent geluid bevatten kan er verder niet op handhavingsverzoek worden ingegaan…”. Een hele mond vol en dat voor een geluidsmeting van 1 minuut en 23 hele seconden.

Hoop gezeur
Overal in mijn giftige telefoontjes en correspondentie geef ik echter telkens aan dat het gaat om fluitende, piepende, snerpende tiefusgeluiden en brommende herrie waarbij er een hele hoop wel eens laagfrequent zouden kunnen zijn. Opvallend is dan dat de hele oppositie zich alleen focust op het deel dat Laagfrequent geluid wordt genoemd en daar het liefste maar alle soorten geluiden in samenvoegt. Hoog of laag van toon, maakt niet uit want op het moment dat het in het bakje met de titel Laagfrequent ligt kun je er gelukkig niks meer mee want er zijn (ook weer gelukkig) geen normen voor. Gek denk je dan, waarom doen ze dit. Maar dat kan best komen door de handleiding van Niessen, Jonkman en Duijm die iedereen daar, die met geluidzeurders in aanraking komt, eerst uit het hoofd moet leren. Daarin staat, kort samen gevat: ‘Ontneem ze elke hoop en zeg dat ze ermee moeten leren leven’.

Deel dit:

Comments are closed.