We zoeken geluidshinderexperts om luisterteams samen te stellen

Je kunt wel wat blijven rondbrullen op het internet en alle geluidshinderbronnen voor rotte vis blijven uitmaken maar dat zet geen zoden aan de dijk. Er moet iets gebeuren en daarom is het goed om luisterteams samen te stellen uit mensen die ervaring op het gebied van geluidshinder hebben.

Meldt je aan als vrijwilliger om overdag of ’s nachts te gaan luisteren naar de klachten van onze medeslachtoffers. Want als wij het niet zelf doen, doet niemand het.

De bedoeling is om teams van 3 mensen samen te stellen die in overleg gaan luisteren naar de hindergeluiden en daar over rapporteren. Ze kunnen ook tijdens zo’n luistersessie in de woning van de slachtoffers wat metingen verrichten en geluidsopnames maken. Deze kunnen samen met hun gezamenlijke verklaring gebruikt worden in de contacten of procedures met de veroorzakers, de gemeente of de rechtbank.

Graag aanmelden met vermelding van je woonplaats en telefoonnummer op het contactformulier.

Deel dit: